POSOUVEJTE

DOLŮ

1685

 

Původní budova byla vystavěna při kostele Neposkrvněného početí P. Marie jako součást kláštera irských františkánů, tzv. Hybernů,

v letech 1641 až 1654. Původní podoba je znázorněna

na panoramatické mapě vydané Folpertusem  vad Oudenem Allenem v roce 1685.

1769

 

Obraz Josefa Antonína Scotti de Cassana z roku 1781 je jedním z posledních pohledů na barokní podobu budovy, která byla po roce 1811 přestavěna do současné neoklasicistní podoby.

1781

 

Po roce 1701 došlo k přestavbě budovy a pravděpodobně také k vybudování zavlažovacího systému přilehlé zahrady řádu františkánů.

Jeho pozůstatky byly objeveny v rámci citlivého archeologického průzkumu projektu Hybernská 1. Zmíněná zahrada je zachycena na mapě z roku 1769.

HISTORICKÁ

GALERIE