top of page

POSOUVEJTE

DOLŮ

POHLED

Z NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

Odlehčená prosklená novostavba v soudobém designu symbolizuje moderní zázemí budovy a je vyjádřena sochařsky prolomenou čelní fasádou. Tu tvoří vždy jeden kus čirého skla, které je se svou výškou 9 metrů dosud největším formátem skla použitým v českém stavebnictví. Kromě schodiště pak novotvar slouží jako reprezentativní vstup do budovy.

POHLED 

Z ULICE HYBERNSKÁ

 

Monumentální rozložité 17osé průčelí orientované do ulice Hybernská respektuje neoklasicistní charakter budovy a uprostřed klenutý průchod příčně propojuje Hybernskou ulici s náměstím Republiky. Díky projektu Hybernská 1 došlo k zrestaurování historické fasády, k navrácení původní barevnosti a obnově detailů fasády.

GALERIE
VIZUALIZACÍ

bottom of page