Novostavba projektu Hybernská 1 byla citlivě koncipována tak, aby nenarušila urbanistickou ani historickou hodnotu daného místa. Duralové břity pak podtrhují celkovou siluetu novostavby a její pravidelné členění.

Projekt i všechny práce vždy respektovaly jedinečnost této výjimečné budovy i místa v centru Prahy, které je zapsáno

na seznamu světového dědictví UNESCO. Které jiné kanceláře se mohou pochlubit téměř čtyřsetletou historií?

„Architekt, chce-li dělat památky, má a musí umět pochopit starou architekturu, kterou má k životu napravit, aby rozeznal, jak ji nejšetrněji zabezpečit a kde možno do slohového organismu nejméně zasáhnout, co nejméně obětovat a co nejvíce zachovat, aby zůstala tu stále jednotnost, celek složek kultury, umění“.

 

 – prof. Pavel Janák,

český architekt (1882 – 1956)

architekt_03.png

ING. ARCH. RADAN HUBIČKA

je coby přední český architekt znám svými inovativními přístupy i precizním zpracováním projektů do těch nejmenších detailů. Kvalitní moderní architektura má dle jeho slov především obohacovat, inspirovat, přinášet nové možnosti a zanechat svoji nesmazatelnou stopu.

Architekt.png